Windows: Wyczyść Java Web Cache przez linię poleceń

Wyczyść pamięć podręczną Java Web Start przy użyciu wiersza polecenia w systemie Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista lub XP. Po uzyskaniu dostępu do aplikacji Java jest ona pobierana do pamięci podręcznej na komputerze. Pozwala to na szybszy dostęp. Czasami buforowanie może powodować problemy, szczególnie w środowisku programisty.

Opcja 1 - Z linii poleceń

Na szczęście Sun udostępnia polecenie, które pozwala wyczyścić pamięć podręczną Java Web Start. Oto sposób jego wykonania:

  1. Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij „ R ”, aby wyświetlić okno dialogowe uruchamiania systemu Windows.
  2. Wpisz „ javaws -uninstall ” bez cudzysłowów, a następnie wybierz „ OK ”.

Powinieneś zobaczyć pauzę, a następnie pamięć podręczna zostanie wyczyszczona. Nie pojawi się żadne powiadomienie informujące, że polecenie powiodło się.

Możesz także uruchomić to samo polecenie z klasycznego wiersza polecenia.


Opcja 2 - z panelu sterowania Java

  1. Otwórz „ Panel sterowania ”, a następnie wybierz „ Java ”.
  2. Z zakładki „ Ogólne ” wybierz przycisk „ Ustawienia… ”.
  3. Wybierz „ Usuń pliki… ”.
  4. Upewnij się, że wybrana jest opcja „ Cached Applications and Applets ”.
  5. Wybierz „ OK ”.