Windows 10: „Odbiorca poczty” Brak w menu „Wyślij do”

Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz „ Wyślij do ”> „ Odbiorca poczty ” jest jedną z najbardziej przydatnych opcji w systemie Microsoft Windows 10. Jeśli na komputerze brakuje opcji „ Adresat poczty ”, spróbuj wykonać następujące kroki.

  1. Przytrzymaj klawisz „ Windows ”, a następnie naciśnij „ R ”, aby wyświetlić okno Uruchom.
  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij „ Enter ”:

    %appdata%\Microsoft\Windows\SendTo

  3. Pojawi się okno. Wybierz zakładkę „ Widok ” i upewnij się, że pole „Rozszerzenia nazw plików” jest zaznaczone.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie, a następnie wybierz „ Nowy ”> „ Dokument tekstowy ”.
  5. Nazwij plik plikiem „ MailRecipient.MAPIMail ”.

    Uwaga: pamiętaj, aby nie pozostawiać rozszerzenia „ .TXT ” w pliku.

To powinno załatwić sprawę!