Wyłącz sprawdzanie pisowni w programie Word 2019, 2016 i 365

Zirytowany sprawdzaniem pisowni w Microsoft Word 2016? Za pomocą tych kroków możesz wyłączyć sprawdzanie pisowni i kręte linie, które pojawiają się pod błędnie napisanym słowem.

Wyłączanie ustawienia sprawdzania pisowni

 1. W zależności od systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows: „ Plik ”> „ Opcje ”> „ Sprawdzanie ”.
  • macOS: „ Word ”> „ Preferencje… ”> „ Pisownia i gramatyka ”.
 2. Usuń zaznaczenie pola „ Sprawdź pisownię podczas pisania ”, aby wyłączyć sprawdzanie pisowni.
 3. W systemie Windows wybierz „ OK ”. W systemie MacOS zamknij okno.

Wyłącz Red Squiggly Lines

Powyższe kroki nie zapobiegną pojawieniu się czerwonych, krętych linii pod błędnie napisanymi słowami. Jedynym sposobem na to jest użycie makra.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć kartę „ Opracuj ”.
   • Windows: Wybierz „ Plik ”> „ Opcje ”> „ Dostosuj wstążkę ”. Wybierz „ Główne karty ” w menu rozwijanym „ Dostosuj wstążkę ”. Sprawdź opcję „ Opracuj ”.
   • macOS: Wybierz „ Word ”> „ Preferencje… ”> „ Wyświetl ”. Zaznacz pole „ Pokaż kartę programisty ”.
  2. Wybierz kartę „ Deweloper ”.
  3. Wybierz „ Visual Basic ”.
  4. Na liście Makra w wybierz szablon lub dokument, w którym chcesz uruchomić makro. Dla wszystkich dokumentów wybierz „ Normal.dotm ”.
  5. Użytkownicy systemu Windows, wybierz „ Utwórz ”, aby otworzyć Edytor Visual Basic.
  6. Użyj następującego kodu:

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

  7. Uruchom makro, wybierając przycisk „ Uruchom program ”.

Kręte linie pod błędnie napisanymi słowami nie będą już wyświetlane w programie Word.