Napraw „Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie uruchomić GeoForce Experience ”

Użytkownicy oprogramowania GeoForce Experience doświadczają problemu, gdy próbują go użyć, gdy witają się z komunikatem „ Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie uruchomić GeoForce Experience “.

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące kroki:

  1. Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij „ R ”, aby wyświetlić okno Uruchom.
  2. Wpisz „ services.msc ”, a następnie naciśnij „ Enter ”.
  3. Otwórz „ Nvidia Telemetry Container ”.
  4. Wybierz kartę „ Zaloguj się ”.
  5. Wybierz „ Lokalne konto systemowe ”.
  6. Wybierz kartę „ Ogólne ”, a następnie wybierz „ Uruchom ”, jeśli jest podświetlona. W przeciwnym razie wybierz „ Stop ”, a następnie „ Start ”.
  7. Wybierz „ OK ”.
  8. Otwórz „ Nvidia Display Container ”.
  9. W przypadku „ Typ uruchomienia ” upewnij się, że „ Automatyczny ” jest wyłączony.
  10. Zrestartuj komputer.