Moto G5: Jak korzystać z aplikacji na podzielonym ekranie

Wyświetl 2 aplikacje naraz, korzystając z aplikacji w trybie wieloekranowym na smartfonie Moto G5 Plus, wykonując te czynności.

opcja 1

  1. Otwórz jedną z aplikacji, które chcesz używać w trybie wieloekranowym.
  2. wciśnij

    przycisk u dołu ekranu, aby wyświetlić listę uruchomionych aplikacji.
  3. Przejdź do aplikacji, której chcesz użyć, a następnie przeciągnij ją na górę ekranu.
  4. Wyświetl drugą aplikację, której chcesz używać jednocześnie, w dolnej części.

Opcja 2

  1. W aplikacji naciśnij i przytrzymaj

    przycisk.
  2. Wyświetl drugą aplikację, której chcesz używać jednocześnie, w dolnej części.

Wyjście z trybu podziału ekranu

Naciśnij i przytrzymaj

przycisk podczas korzystania z aplikacji na podzielonym ekranie.