Galaxy S9: Jak zrobić zrzut ekranu

Istnieją dwa sposoby przechwytywania ekranu na Samsung Galaxy S9. Oto jak to się robi.

opcja 1

  • Naciśnij i przytrzymaj „ Power ” i „ Volume Down ” przez około 1, 5 sekundy. Usłyszysz dźwięk migawki aparatu i zrzut ekranu zostanie zapisany.

Opcja 2

  1. Upewnij się, że „ Przeciągnij dłonią, aby przechwycić ” jest włączone w „ Aplikacje ”> „ Ustawienia ”> „ Funkcje zaawansowane ”.
  2. Użyj boku dłoni i przesuń palcem w lewo, a następnie w prawo po ekranie, aby zrobić zrzut ekranu.

Jeśli chcesz otrzymać monit o udostępnienie lub przycięcie zrzutu ekranu po jego wykonaniu, włącz opcję „ Inteligentne przechwytywanie ” w obszarze „ Aplikacje ”> „ Ustawienia ”> „ Funkcje zaawansowane ”.

Obrazy zrzutów ekranu są zapisywane w pamięci telefonu w sekcji „ Zdjęcia ”> „ Zrzuty ekranu ” lub w aplikacji „ Galeria ” w folderze „ Zrzuty ekranu ”.