PowerPoint 2019 i 2016: Jak importować slajdy z innego pliku prezentacji

Jak łatwo importować slajdy z innej prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2019, 2016 lub Office 365 z tymi instrukcjami.

  1. Otwórz program PowerPoint i otwórz plik, do którego chcesz importować slajdy.
  2. Wybierz menu „ Dom ”.
  3. Wybierz „ Nowy slajd ”> „ Ponowne użycie slajdów… ”.

  4. Opcje „ Użyj ponownie slajdów ” pojawią się po prawej stronie. Wybierz „ Przeglądaj… ”.

  5. Przejdź do pliku, z którego chcesz importować slajdy. Wybierz go, a następnie wybierz „ Otwórz ”.

  6. Znajdź i wybierz slajdy, które chcesz zaimportować. Jeśli chcesz zachować formatowanie importowanych slajdów, zaznacz pole wyboru „ Zachowaj formatowanie źródła ”.

Jeśli przypadkowo zaimportujesz niepożądany slajd, użyj skrótu klawiaturowego CTRL + X, aby cofnąć ostatnią zmianę lub kliknij prawym przyciskiem myszy slajd i wybierz „ Usuń slajd ”.