MAMEUI: „Błąd: brakuje wymaganych plików, nie można uruchomić gry” - Fix

Emulator gier komputerowych MAMEUI na komputer często zgłasza błąd, który mówi:

Błąd: brakuje wymaganych plików, nie można uruchomić gry

Ten błąd może być spowodowany nieprawidłowym ładowaniem romów w grze, niewłaściwym plikiem EXE lub problemami z wideo. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności.

  1. Upewnij się, że romy w grze znajdują się w odpowiednim folderze. Plik EXE, który uruchamia MAMEUI, musi znajdować się w tej samej lokalizacji, co folder romów. Upewnij się, że nie przeciągnąłeś EXE na pulpit lub inną lokalizację, ponieważ nie będzie działać poprawnie bez folderów w odpowiednim miejscu.

  2. Upewnij się, że romy gier wideo nie są uszkodzone i zachowane w formacie ZIP. Nie rozpakuj plików.

  3. Jeśli masz pewność, że wszystko jest we właściwym miejscu, problem może być spowodowany problemami z wideo. Często możesz to naprawić, wybierając „ Opcje ”> „ Domyślne opcje gry ”> „ Zaawansowane ” i upewniając się, że „ Przełącz rozdzielczości na dopasowanie ” nie jest zaznaczone.