Jak ustawić odpowiedź poza biurem w programie Outlook

Użytkownicy programu Microsoft Outlook mogą łatwo ustawić wiadomość „Poza biurem”, aby automatycznie odpowiadać na otrzymane wiadomości, jeśli będziesz wyjeżdżać na kilka dni na wakacje. W tym samouczku pokażemy, jak to zrobić z oprogramowania klienckiego Outlook lub Outlook Web Access (OWA).

Włączanie odpowiedzi poza biurem z klienta Outlook

 1. W programie Outlook wybierz „ Plik ”> „ Informacje ”> „ Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) ”. Jeśli ta opcja jest wyszarzona, możesz nie być połączony z serwerem, który nie może korzystać z tej funkcji.

 2. Wybierz opcję „ Wyślij automatyczne odpowiedzi ”. Możesz także zaznaczyć opcję „ Tylko wysyłaj w tym przedziale czasu: ” i wybrać przedział czasowy, w którym będą wysyłane odpowiedzi.
 3. Wybierz kartę „ Wewnątrz mojej organizacji ” i wpisz odpowiedź, którą chcesz wysłać do współpracowników, którzy są w tym samym systemie pocztowym.
 4. Wybierz kartę „ Poza moją organizacją ” i wpisz odpowiedź, którą chcesz wysłać do osób spoza organizacji.

 5. Wybierz „ OK ” i gotowe!

Wyłączanie poza biurem z klienta Outlook

 1. Wybierz „ Plik ”> „ Informacje ”> „ Odpowiedzi automatyczne ”.
 2. Wybierz opcję „ Nie wysyłaj automatycznych odpowiedzi ”, a następnie wybierz „ OK ”.

Włączanie odpowiedzi poza biurem z programu Outlook Web Access (OWA)

 1. Zaloguj się do OWA dla swojej organizacji.
 2. Wybierz ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „ Ustaw automatyczne odpowiedzi ”.
 3. Wybierz opcję „ Wyślij automatyczne odpowiedzi ”. Możesz także zaznaczyć opcję „ Tylko wysyłaj w tym przedziale czasu: ” i wybrać przedział czasowy, w którym będą wysyłane odpowiedzi.
 4. W obszarze „ Wewnątrz mojej organizacji ” wpisz odpowiedź, którą chcesz wysłać do współpracowników, którzy są w tym samym systemie pocztowym.
 5. W obszarze „ Poza moją organizacją ” wpisz odpowiedź, którą chcesz wysłać do osób spoza organizacji.
 6. Wybierz „ Zapisz ” i gotowe.

Wyłączanie odpowiedzi poza biurem z programu Outlook Web Access (OWA)

 1. Zaloguj się do OWA dla swojej organizacji.
 2. Wybierz ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „ Ustaw automatyczne odpowiedzi ”.
 3. Wybierz opcję „ Nie wysyłaj automatycznych odpowiedzi ”.
 4. Wybierz „ Zapisz ”.