Asus Transformer Pad nie włącza się - Fix

Użytkownicy tabletu Asus Transformer Pad często mają problemy z włączeniem urządzenia. Jeśli masz ten sam problem, możemy wykonać kilka kroków.

Po pierwsze, może wydawać się proste, ale upewnij się, że prawidłowo naładowałeś Transformer Pad. Jeśli właśnie kupiłeś urządzenie, zaleca się ładowanie go przez co najmniej 8 godzin przed włączeniem go po raz pierwszy. Naładuj go za pomocą adaptera ściennego, a nie komputera, ponieważ ładowanie przez USB może potrwać znacznie dłużej.

Upewnij się również, że naciskasz i przytrzymujesz przycisk „ Zasilanie ”, aby go włączyć. Jednokrotne dotknięcie go bez przytrzymania nie spowoduje jego włączenia.

Jeśli masz pewność, że masz wystarczającą moc baterii i wszystko robisz prawidłowo, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Zmniejsz głośność ”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Zasilanie ”.
  2. Trzymaj oba przyciski do momentu włączenia ekranu. Gdy zobaczysz obraz na ekranie, puść przyciski.
  3. Naciśnij przycisk „ Zwiększ głośność ”. Urządzenie powinno się normalnie włączyć.

Jeśli żaden z tych kroków nie zadziałał, możesz skontaktować się z Asusem. Urządzenie może wymagać wysłania w celu naprawy.