Konwertuj dokumenty programu Excel do formatu PDF

Istnieje wiele sposobów konwersji pliku Excel na format PDF. Istnieje wiele powodów, dla których może zajść potrzeba konwersji. Jednym z najważniejszych jest to, że trudniej jest otworzyć i odczytać program arkusza kalkulacyjnego na komputerach, telefonach komórkowych i tabletach, gdy nie jest on w formacie PDF.

Innym powodem, dla którego czasami konieczna jest konwersja, jest to, że wszystkie pliki Excela wymagają określonego programu do odczytu i edycji. Utrudnia to udostępnianie dokumentu Excel osobom, które nie mają oprogramowania wymaganego do otwarcia pliku Excel.

Instalowanie plików PDF na telefonie, tablecie lub innych urządzeniach przenośnych w celu pobierania dokumentów programu Excel w podróży ułatwia otwieranie i odczytywanie pliku bez przeglądarki arkusza kalkulacyjnego lub edytora arkuszy kalkulacyjnych.

Aby pracować z dokumentem Excel, musisz zainstalować Excel na swoim komputerze. Jeśli zainstalowałeś Excel na swoim komputerze, możesz przekonwertować XLS na PDF lub możesz przekonwertować XLSX na PDF.

Robisz to w następujący sposób:

1. Kliknij i otwórz menu Plik> Eksportuj.

2. Następnym krokiem jest zakładka opcji Utwórz PDF / PS.

3. Wybierz PDF (* .pdf). Wybranie tej opcji pomoże Ci w utworzeniu pliku XPS. (Jest jeszcze inny prosty i szybszy sposób wykonania tej konwersji. Możesz zmienić niektóre z zaawansowanych opcji. W Publikuj jako PDF lub XPS Windows kliknij Opcje. Będziesz miał kilka opcji, takich jak eksportowanie tylko kilku stron do PDF, lub eksportowanie wszystkich arkuszy itp.)

4. Wybierz Publikuj. Umożliwi to zapisanie pliku Excel w formacie PDF.


Jeśli korzystasz z komputera Mac, proces konwersji pliku Excel do formatu PDF można wykonać za pomocą opcji menu Zapisz jako:

1. Kliknij lub stuknij plik. Wybierz Zapisz jako. Spowoduje to wyświetlenie okna do zapisania dokumentu programu Excel.

2. Tuż obok Format pliku wybierz PDF. Ta opcja będzie dostępna u dołu tego okna. Możesz przekonwertować pojedynczy arkusz lub przekonwertować cały skoroszyt (tj. Możesz przekonwertować wszystkie arkusze robocze).

3. Kliknij Zapisz. To zakończy proces konwersji.

Arkusz programu Excel można również przekonwertować do formatu PDF za pomocą konwertera PDF. novaPDF to konwerter PDF, który pomaga w tworzeniu i konwertowaniu plików w formacie PDF. Jest to kolejny sposób, w jaki można dokonać konwersji, wykonując kilka prostych kroków. Aby użyć konwertera PDF:

1. Najpierw pobierz novaPDF. Jest to łatwe i obsługiwane przez całą rodzinę Windows.

2. W pliku Okno kliknij Drukuj.

3. W sekcji Drukuj wybierz novaPDF z podanej listy opcji.

4. Przed utworzeniem pliku PDF konieczne jest dostosowanie ustawień novaPDF. Można to zrobić za pomocą łącza Właściwości drukarki.

5. W sekcji zatytułowanej Ustawienia możesz wybrać drukowanie arkuszy.

Zalety i wady korzystania z programu Excel

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wątpliwości, że wszystko, co Excel ma do zaoferowania, a skupienie się na jednej opcji może naruszyć inne umiejętności i rozwiązania. Posiadanie większej liczby opcji jest najlepszą rzeczą tutaj, ponieważ powinieneś znać zarówno krótką, jak i długą drogę, a także wszystkie funkcje, które są dostępne w obu.

Plusy

- Szybki

- Łatwy

- Intuicyjny

- Zwiększ produktywność

Cons

- Potrzebuje pełnej klawiatury

- Zaawansowane funkcje nie są widoczne

- Ma pewne problemy z importowaniem

Możesz także kupić Biblię Excel 2016 z Amazon i dowiedzieć się więcej o funkcjach dostępnych w tym programie MS Office.