iTunes: Jak zresetować licznik odtwarzania

Możesz zresetować kolumnę Licznik odtwarzania w pliku muzycznym, który śledzi, ile razy odtwarzasz plik w Apple iTunes. Oto jak.

  1. Z listy „ Songs ” wybierz utwory muzyczne, które chcesz zresetować. Możesz nawet wybrać wiele ścieżek i zastosować reset do więcej niż jednej ścieżki. Aby wybrać wszystkie ścieżki, wybierz „ Edycja ”> „ Zaznacz wszystko ” lub przytrzymaj „ Sterowanie ” i naciśnij klawisz „ A ”.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z podświetlonych ścieżek i pojawi się menu. Użytkownicy pojedynczego przycisku myszy mogą przytrzymać „ Sterowanie ”, klikając podświetlony element, aby wyświetlić menu.
  3. Wybierz „ Informacje o utworze ”.
  4. Wybierz przycisk „ Reset ”, aby zresetować liczbę odtworzeń.