Word 2019/365: Włącz lub wyłącz zapisywanie Autoodzyskiwania

Autoodzyskiwanie to funkcja programu Microsoft Word 2019 lub Office 365, która automatycznie zapisuje dokument, nad którym pracujesz, w określonych odstępach czasu. Pozwala to odzyskać dokument, jeśli komputer działa nieprawidłowo w trakcie pracy. Autoodzyskiwanie można włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące kroki.

  1. Otwórz program Word i wybierz „ Plik ”> „ Opcje ”.
  2. Wybierz „ Zapisz ” w lewym okienku.

  3. Usuń zaznaczenie pola „ Zapisz informacje Autoodzyskiwania co x minut ”, jeśli chcesz wyłączyć funkcję Autoodzyskiwania. Zaznacz pole, aby je włączyć. Możesz również ustawić czas między zapisywaniem danych Autoodzyskiwania przez program Word.