Windows: Napraw błąd „W tej chwili nie można wyłączyć połączenia”.

Podczas próby wyłączenia połączenia lokalnego w systemie Microsoft Windows 10 pojawia się błąd:

W tej chwili nie można wyłączyć połączenia. To połączenie może wykorzystywać jeden lub więcej protokołów, które nie obsługują Plug and play, lub może być zainicjowane przez innego użytkownika lub konto systemowe.

Pozostawia to sytuację, w której nie można wyłączyć połączenia lokalnego. Mam nadzieję, że jedno z tych rozwiązań będzie działać dla Ciebie.

Rozwiązanie 1

Podziękowania dla Jerry'ego za tę poprawkę.

  1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym, naciskając klawisz F5 tuż przed wyświetleniem logo systemu Windows.
  2. Z Eksploratora plików otwórz „ Komputer ” i przejdź do „ C: Windows System32 ”.
  3. Zmień nazwę folderu „ catroot2 ” na „ catrootold .

  4. Uruchom ponownie komputer normalnie.

Rozwiązanie 2

  1. Wybierz przycisk „ Start ”, a następnie wpisz „ cmd ”.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję „ Wiersz polecenia ”, a następnie wybierz „ Uruchom jako administrator ”.
  3. Wpisz „ netsh winsock reset catalog ” i naciśnij klawisz „ Enter ”.
  4. Wpisz „ netsh int ip reset reset.log ” i naciśnij klawisz „ Enter ”.
  5. Zrestartuj komputer.

Mam nadzieję, że jedna z tych metod rozwiązała błąd.