Windows 10 Sound Speaker Icon Brak na pasku zadań

Wydaje się, że w systemie Microsoft Windows 10 występuje chroniczny problem, gdy ikona głośnika znika z obszaru paska zadań i powiadomień na pasku zadań. Wykonaj poniższe czynności, aby spróbować przywrócić je.

Metoda 1 - Sprawdź ustawienia

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy godzinę w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz „ Właściwości ”.
  2. Upewnij się, że ikona „ Głośność ” jest ustawiona na „ .”.

Jeśli ustawienie „ Wył. ” Dla „ Głośność ” jest wyszarzone, przejdź do metody 2.


Metoda 2 - Uruchom ponownie program Explorer

  1. Przytrzymaj klawisze CTRL i SHIFT, klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań. Powinno pojawić się menu.
  2. Wybierz „ Exit Explorer ”.
  3. Przytrzymaj klawisz Windows, naciskając „ R ”, aby wyświetlić okno dialogowe Uruchom.
  4. Wpisz „ explorer ”, a następnie naciśnij „ Enter ”.

Teraz sprawdź, czy ikona głośnika powróciła.


Metoda 3 - Poprawka rejestru

Ustawienie w rejestrze systemu Windows może powodować problem z ikonami powiadomień. Spróbuj dokonać zmiany ręcznie, korzystając z tych kroków.