Wii: Wymaż wszystkie dane

Jeśli chcesz usunąć wszystkie dane z Nintendo Wii, możesz to zrobić z menu systemu. Wykonanie tych kroków spowoduje sformatowanie systemu i przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych.

1. Usuń informacje o kanale Wii Shop

Zaleca się, aby najpierw usunąć informacje o Wii Shop Channel, a następnie sformatować pamięć systemową, jeśli przenosisz prawo własności lub sprzedasz konsolę Wii. W przeciwnym razie nowy właściciel będzie miał dostęp do osobistego konta Wii Shop i zakupów. Aby to zrobić, wykonaj najpierw te kroki.

  1. Wybierz „ Wii Shop Channel ” z menu głównego.
  2. Wybierz „ Start ”.
  3. Z menu Wii Shop Channel wybierz „ Settings ”.
  4. Wybierz „ Usuń konto kanału zakupów Wii ”.
  5. Wybierz „ Usuń ”, aby potwierdzić usunięcie.

2. Formatuj system

  1. Z menu głównego wybierz ikonę Wii w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. Wybierz „ Ustawienia Wii ”.
  3. Kliknij strzałkę w prawo 2 razy, aby przejść do trzeciej strony ustawień Wii
  4. Wybierz „ Formatuj pamięć systemową Wii ”.
  5. Potwierdź, wybierając „ Formatuj ”.

Nintendo Wii zajmie chwilę, aby usunąć się i powrócić do ustawień fabrycznych.