Dlaczego niektóre pliki i foldery systemu Windows 10 mają dwie niebieskie strzałki?

P: Dlaczego niektóre nazwy plików i folderów są wyświetlane za pomocą dwóch niebieskich strzałek w prawym górnym rogu ikony w systemie Microsoft Windows 10?

Odp .: Jeśli nazwy plików lub folderów są wyświetlane na niebiesko, jest to spowodowane włączeniem kompresji lub szyfrowania plików w tym pliku lub folderze. System Windows automatycznie kompresuje pliki, które nie są często używane, i wyświetla te pliki na niebiesko. Możesz zmienić to zachowanie, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk „ Start ”, a następnie otwórz „ Eksplorator plików ”.
  2. Wybierz kartę „ Widok ”, a następnie wybierz „ Opcje ”.
  3. Wybierz „ Opcje Eksploratora plików ” lub „ Opcje folderów ”.
  4. W zakładce „ Widok ” odznacz opcję „ Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze ” w obszarze „ Ustawienia zaawansowane ”.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do ustawień szyfrowania i kompresji w pliku lub folderze, możesz kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać „ Właściwości ”> „ Zaawansowane ...