Włącz lub wyłącz nagłówki polecające w Firefoksie

Gdy odwiedzasz serwer internetowy za pomocą Mozilla Firefox, może on poprosić „polecającego”, który powie serwerowi, skąd pochodzi użytkownik. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były udostępniane, możesz włączyć lub wyłączyć odsyłacz za pomocą tej zmiany.

  1. Otwórz Firefoksa i wpisz „ about: config ” w pasku adresu i naciśnij „ Enter ”.
  2. Jeśli pojawi się monit z ostrzeżeniem, wybierz „ Akceptuję ryzyko!
  3. Znajdź wpis „ network.http.sendRefererHeader ” i kliknij go dwukrotnie.
  4. Ustaw żądany wpis na jeden z następujących:
    • 0 - Wyłącz odsyłacz.
    • 1 - Wyślij nagłówek Referer po kliknięciu łącza i ustaw document.referrer na następnej stronie.
    • 2 - Wyślij nagłówek Referer po kliknięciu łącza lub załadowaniu obrazu.