Wyłącz funkcję przekierowania AutoDiscover w programie Outlook 2016 dla systemu MacOS

W programie Microsoft Outlook 2016 może pojawić się komunikat, który mówi coś podobnego do:

Program Outlook został przekierowany na serwer Autodiscover-s.outlook.com, aby uzyskać nowe ustawienia konta. Czy chcesz zezwolić temu serwerowi na skonfigurowanie ustawień? // autodiscover-s.outlook.com/autodiscover/autodiscover.xml

Kliknij opcję Zezwalaj tylko wtedy, gdy masz pełne zaufanie do źródła lub jeśli administrator Exchange poleca.

Jeśli widzisz, że ten komunikat często pojawia się i chcesz go wyłączyć, możesz go wyłączyć za pomocą tych kroków.

  1. Z pulpitu / Findera wybierz „ Idź ”> „ Narzędzia ”.
  2. Otwórz aplikację „ Terminal ”.
  3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij „ Enter ”.

    defaults write com.microsoft.Outlook TrustO365AutodiscoverRedirect -bool true