Samsung TV nie zapisuje ustawień obrazu

Grałem w gry wideo na telewizorze LCD znajomych. Kontrast był zbyt ciemny, więc dostosowaliśmy ustawienia obrazu. Po mniej więcej co 10 minutach obraz powróciłby do tych samych ustawień, co przed zmianą. Nie zapisuje ustawień kontrastu ani jasności.

Wydaje się, że jest to częsty problem, gdy telewizor znajduje się w „ trybie sklepowym ”. Tryb sklepu to rodzaj trybu, który jest używany dla telewizorów, które są wyświetlane w sklepie. Musisz wyjąć go z trybu sklepu i ustawić telewizor w trybie domowym / dynamicznym, aby zapisać ustawienia obrazu. Spróbuj wykonać te kroki.

  1. W telewizorze naciśnij raz przycisk „ Zwiększ głośność ”, a następnie puść.
  2. Teraz z pilota naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Menu ” przez około 10 sekund.
  3. Gdy ekran miga, powinieneś zobaczyć obszar, w którym powie „ Tryb dynamiczny ”. W niektórych modelach może być konieczne naciśnięcie „ Narzędzia ” i ustawienie „ Demo ” na „ Wył .”.

Ale to nie zadziałało dla mnie!

Niektóre modele, takie jak HW-M550, wymagają następujących kroków:

Gdy telewizor jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj „ Zmniejsz głośność ” na telewizorze, aż na ekranie pojawią się słowa „ WYŁ. ”.