Zresetuj Frozen Surface Pro 3

Jeśli Microsoft Surface zamarzł na ekranie „Surface” lub ma czarny ekran, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby wymusić zamknięcie i zresetować.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Zasilanie ” przez 30 sekund.
  2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „ Zwiększ głośność ” i „ Zasilanie ” przez 20 sekund. Powinieneś poczuć wibrację urządzenia.
  3. Odczekaj około 10 sekund, a następnie naciśnij przycisk „ Zasilanie ”, aby ponownie włączyć urządzenie Surface Pro 3.

Mam nadzieję, że Twoja powierzchnia uruchomi się ponownie bez żadnych problemów.