Pioneer DEH-1700: Jak ustawić zegar

Można by pomyśleć, że ustawienie zegara w radiu samochodowym byłoby proste. To nie jest takie proste w Pioneer DEH-1700. Zrozumiałem to trochę. Oto kroki.

  1. Wyłącz stereo, naciskając i przytrzymując przycisk „ SRC ”.
  2. Po wyłączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Audio ”, aż zacznie migać godzina.
  3. Użyj przycisków głośności, aby zmienić czas. Naciśnij przyciski wyboru, aby zmienić godziny i minuty.
  4. Po ustawieniu żądanego czasu naciśnij przycisk „ Zegar ” w lewym górnym rogu.

Udało Ci się ustawić czas w samochodowym radiu Pioneer DEH-1700.