MacOS: Jak wydrukować ekran

Możesz łatwo wydrukować ekran na komputerze Apple MacOS za pomocą kilku naciśnięć klawiszy. Oto jak to się robi.

Przechwyć wszystkie ekrany

  • Przytrzymaj „ Command ” + „ Shift ”, naciskając „ 3 ”.

Przechwyć jedno okno

  1. Przytrzymaj „ Command ” + „ Shift ”, naciskając „ 4 ”.
  2. Naciśnij „ Spacja ”.
  3. Kliknij okno, które chcesz przechwycić.

Sekcja przechwytywania ekranu

  1. Przytrzymaj „ Command ” + „ Shift ”, naciskając „ 4 ”.
  2. Wskaźnik myszy zmienia się w krzyż. Kliknij i przeciągnij pole nad obszarem ekranu, aby przechwycić ten obszar.

Drukowanie pliku zrzutu ekranu

  1. Pliki zrzutów ekranu są zapisywane w Finderze. Znajdź plik zrzutu ekranu w Finderze. Wybierz go (nie otwieraj go).
  2. Po podświetleniu pliku wybierz „ Plik ”> „ Drukuj ”.

FAQ

Czy jest jakiś sposób na zapisanie pliku zrzutu ekranu do schowka zamiast do Findera?

Tak. Przytrzymaj „ Control ” + „ Command ” + „ Shift ” i liczbę w pierwszym kroku podczas robienia zrzutów ekranu.

Uwaga: Kroki dla tego samouczka zostały wykonane na komputerze MacOS High Sierra.