Kindle Fire: włącz lub wyłącz obracanie ekranu

Czasami ekran w Amazon Kindle Fire obraca się irytująco, gdy próbujesz czytać. Na szczęście możesz zablokować ekran i wyłączyć obracanie ekranu.

Nowsze modele

opcja 1

  1. W modelach Kindle Fire HD i HDX przejdź do szybkiego menu z ekranu głównego, przesuwając pasek w górnej części ekranu. Na oryginalnym ogniu stuknij bieg w prawym górnym rogu ekranu.
  2. W nowszych modelach, takich jak HD8 i HD10, wybierz opcję „ Auto-Rotate ”, aby zmienić ustawienie zgodnie z potrzebami.

Opcja 2

Otwórz „ Ustawienia ”> „ Wyświetlacz ”> „ Gdy urządzenie jest obrócone ”, a następnie wybierz żądane ustawienie:

  1. Obróć zawartość ekranu
  2. Pozostań w aktualnej orientacji

Starsze modele

  1. W starszych modelach wybierz opcję „ Zablokowany ” / „ Odblokowany ”, aby przełączyć ustawienie. Kiedy mówi „ Odblokowany ”, obracanie ekranu jest włączone.

    Kiedy mówi „ Zablokowany ”, obrót ekranu jest wyłączony.

FAQ

Dlaczego moja Kindle Fire Screen w ogóle się nie obraca?

Jeśli używasz walizki, upewnij się, że to nie problem. Wiele przypadków w Kindle Fire powoduje, że czujnik obrotowy nie działa prawidłowo.