iPhone 8 lub X nie wyłączy się

Jeśli Twój Apple iPhone 8 lub iPhone X jest zamrożony i nie wyłącza się, oto co możesz spróbować wymusić wyłączenie.

Wyłącz zasilanie

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Uśpij ” / „ Obudź ” na górze urządzenia przez około 10 sekund. Sprawdź, czy pojawi się czerwony suwak, aby można go było wyłączyć lub wymusić zamknięcie aplikacji, która nie działa, naciskając i przytrzymując przycisk Początek.

Wymuś ponowne uruchomienie

  1. Szybkie naciśnięcie „ Zwiększ głośność ”.
  2. Szybkie naciśnięcie „ Zmniejsz głośność ”.
  3. Przytrzymaj przycisk „ Sleep ” / „ Wake ”, aż pojawi się logo Apple.
  • Jeśli powyższe kroki nie działają, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Uśpij ” / „ Obudź ” i „ Zmniejsz głośność ” jednocześnie przez około 10 do 20 sekund. Mam nadzieję, że pojawi się logo Apple, a iPhone w końcu włączy się ponownie.

Słyszeliśmy, że kilku użytkowników zgłosiło przypadki, w których musieli po prostu pozwolić, by bateria działała całkowicie, zanim urządzenie ponownie zadziała. Obawiam się, że jeśli powyższe kroki nie zadziałają, to jest ostateczność.