Ważne skróty klawiszowe w programie Microsoft Excel

Podczas gdy korzystanie z Excela jest niezaprzeczalnie użyteczne, zarówno w środowisku pracy, jak i dla potrzeb domowych, większość ludzi po prostu korzysta z niego, gdy musi i uważa to za coś związanego z obawą przed wprowadzeniem danych. W rzeczywistości, używając ważnych skrótów klawiszowych w programie Microsoft Excel, możesz wykonywać większość zadań szybciej i łatwiej, poprawiając w ten sposób swoje doświadczenie.

Microsoft Excel to jedna z najlepszych aplikacji oferowanych w pakiecie Microsoft Office. Obliczenia matematyczne można wykonywać w programie Excel za pomocą wbudowanego kalkulatora formuł. Pozwoli to również na wstawianie wykresów kołowych i wykresów do arkusza kalkulacyjnego.

Wiele firm korzysta z programu Excel do śledzenia zapisów kont i obliczeń. Możesz stać się bardziej biegły, ucząc się skrótów Excel, które przyspieszą realizację zadań. Istnieje ponad 100 skrótów Microsoft Excel.

Zalety i wady korzystania ze skrótów programu Excel

Ogólnie rzecz biorąc, znajomość wszystkich skrótów programu Excel nie ma żadnych wad, ale korzystanie z nich przez cały czas może naruszać inne umiejętności i opcje. Posiadanie opcji jest najlepszą rzeczą tutaj, ponieważ powinieneś znać zarówno krótką, jak i długą drogę, a także wszystkie funkcje, które są dostępne w obu.

Plusy

- Szybki

- Łatwy

- Intuicyjny

- Zwiększ produktywność

Cons

- Potrzebuje pełnej klawiatury

- Może przeskoczyć

- Nie pokazuje rozszerzonych opcji

Ponadto możesz kupić Biblię Excel 2019 z Amazon i dowiedzieć się więcej o funkcjach dostępnych w tym programie MS Office.

Skróty skoroszytu

Ctrl + N - Otwiera nowy skoroszyt

Ctrl + O - Otwórz wcześniej istniejący skoroszyt

Ctrl + S - Zapisz swój skoroszyt

Ctrl + W - Zamyka aktywny skoroszyt

Ctrl + X - Wycina zawartość podświetlonego obszaru w skoroszycie (komórkach). Komórka to najmniejsza jednostka powierzchni w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Ctrl + V - Kopiuje zawartość zaznaczonych komórek do schowka

Ctrl + Z- Cofa błędy pisania

Ctrl + P - Otwiera okno dialogowe drukowania

Skróty formatowania tekstu

Ctrl + 1 - Otwiera okno dialogowe formatowania komórek w skoroszycie

Ctrl + T - Wybierz swoje komórki i naciśnij Ctrl + T. Wybrane komórki staną się tabelą

Skrót do formuł

Ctrl + `- Umożliwia przełączanie między formułami i wartościami komórek

Ctrl + '- Stosuje formułę wybranej komórki do innej komórki

Tab - służy do wyszukiwania V.

F4 - Pokaże wartość odniesienia komórki

Skróty nawigacyjne

Ctrl + F - Otwiera okno dialogowe Znajdź

Ctrl + G - Otwiera okno dialogowe GoTo

Ctrl + Tab - umożliwia przechodzenie między różnymi skoroszytami

Ctrl + End - Przenosi Cię do ostatniej komórki bieżącego skoroszytu

Ctrl + Home - Przenosi do pierwszej komórki aktywnego skoroszytu

Ctrl + PgUp i Ctrl + PgDn - Te klawisze skrótów pomagają nawigować między różnymi stronami skoroszytu. Ctrl + PgUp przenosi do następnego arkusza bieżącej strony. Podobnie Ctrl + Pgdn przechodzi do poprzedniego arkusza bieżącej strony.

Skróty do wyboru danych

Ctrl + A - Zaznacza cały tekst skoroszytu

Ctrl + Spacja - Wybiera całą kolumnę. Umieść wskaźnik na dowolnej komórce wymaganej kolumny i wpisz Ctrl + Spacja. Zostanie wybrana cała kolumna.

Shift + Spacja - Wybiera cały wiersz. Umieść wskaźnik na wymaganym wierszu i wpisz Shift + Spacja. Cały wiersz zostanie wybrany.

Skrót do wprowadzania danych

F2 - Umożliwia edycję wybranych komórek

Alt + Enter - Możesz wprowadzić nową linię w komórce podczas jej edycji

Ctrl + D - Możesz skopiować format komórek i zastosować to formatowanie do wybranego zakresu komórek.

Ctrl +; - Wstaw bieżącą datę i godzinę do wybranej komórki

Te skróty klawiszowe powinny pomóc w bardziej efektywnym korzystaniu z programu Excel, ułatwiając pracę i skracając czas pracy programu Excel.