Jak włączyć lub wyłączyć Kindle Fire

Pierwszą rzeczą, o której prawdopodobnie powinieneś dowiedzieć się o Amazon Kindle Fire, jest to, jak go włączyć lub wyłączyć. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

  1. Znajdź przycisk „ Zasilanie ” na spodzie urządzenia obok portu USB i gniazda słuchawkowego. To jedyny przycisk na urządzeniu. Aby włączyć Kindle Fire, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, a ekran powinien się zapalić.

  2. Aby wyłączyć Kindle Fire, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aż na ekranie pojawi się monit. Możesz następnie stuknąć „ Zamknij ”, a urządzenie wyłączy się.

Ale mój Kindle Fire nie włączy się!

Jeśli Twój Kindle Fire jest zablokowany i nie możesz wykonać tych kroków, spróbuj naciskać i przytrzymywać przyciski „ Power ” i „ Volume Down ”, aż ekran podświetli się.