Jak zresetować LG G7 ThinQ

Jeśli chcesz zresetować telefon LG G7 ThinQ, ponieważ jest on zamrożony, problematyczny lub z innego powodu, oto samouczek.


Miękki reset

Miękki reset po prostu uruchamia ponownie telefon i jest przydatny, jeśli urządzenie nie odpowiada. Nie usunie danych z urządzenia.

  • Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „ Zasilanie ” i „ Zmniejsz głośność ” przez około 10 sekund, aż urządzenie wyłączy się.

Po wyłączeniu zasilania możesz ponownie włączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując „ Power ” przez 3 sekundy.


Opcja twardego resetu 1

Twardy reset spowoduje usunięcie danych z urządzenia i przywrócenie LG G7 do fabrycznych ustawień domyślnych i ustawień.

  • Po włączeniu urządzenia przejdź do „ Ustawienia ”> „ System ”> „ Restart & reset ”> „ Reset danych fabrycznych ”> „ Resetowanie telefonu ”.
  • Zaznacz pole, aby w razie potrzeby usunąć dane z karty SD.
  • Dotknij „ Zresetuj telefon ”> „ Usuń wszystko ”> „ OK ”.

Opcja twardego resetu 2

  1. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „ Zmniejsz głośność ” i „ Zasilanie ”, aż zostanie wyświetlone menu Odzyskiwanie systemu.
  2. Użyj przycisków głośności, aby przełączyć podświetloną wartość na „ Reset danych fabrycznych ”.
  3. Naciśnij „ Power ”, aby podświetlić zaznaczenie.
  4. Użyj przycisków głośności, aby przełączyć podświetloną wartość na „ Tak ”.
  5. Użyj „ Power ”, aby podświetlić zaznaczenie.