Jak dodać przystawkę schematu usługi Active Directory

Przystawka Schemat usługi Active Directory nie jest domyślnie dostępna w MMC. Jeśli brakuje go na ekranie Dodaj / Usuń przystawkę, wykonaj następujące kroki.

 1. Wybierz przycisk „ Start ”, a następnie wpisz „ CMD ”.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy „ Wiersz polecenia ” i wybierz „ Uruchom jako administrator ”.
 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij „ Enter ”:

  regsvr32 schmmgmt.dll

 4. Powinieneś otrzymać wiadomość, że rejestracja się powiodła.

Teraz powinieneś być w stanie dodać przystawkę, wykonując następujące kroki:

 1. Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij „ R ”, aby wyświetlić okno Uruchom.
 2. Wpisz „ mmc ”, a następnie naciśnij „ Enter ”. Zostanie otwarta konsola Microsoft Management Console.
 3. Wybierz „ Plik ”> „ Dodaj / Usuń przystawkę ”.
 4. Wybierz „ Schemat usługi Active Directory ”, a następnie wybierz „ Dodaj ”.
 5. Wybierz „ OK ”.

Opcja Schemat usługi Active Directory będzie teraz dostępna.