Zapomniałeś PIN trybu dla dzieci na urządzeniu Samsung Galaxy

Jeśli zapomniałeś kodu PIN, aby uzyskać Samsung Galaxy S, Tab lub inne urządzenie Galaxy, możesz wykonać te czynności, aby uzyskać dostęp do telefonu z powrotem.

  1. Wyłącz telefon, naciskając i przytrzymując przycisk „ Zasilanie ” i wybierając „ Wyłącz ”.
  2. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz „ Zasilanie ”, aby włączyć urządzenie, przytrzymując przycisk „ Zmniejsz głośność ”. Urządzenie powinno uruchomić się w „ Trybie awaryjnym ”. Słowa „ Tryb awaryjny ” powinny być wyświetlane w lewym dolnym rogu ekranu po uruchomieniu urządzenia.
  3. W trybie awaryjnym przejdź do „ Ustawienia ”> „ Aplikacje ”> „ Zarządzaj aplikacjami ”.
  4. Wybierz „ Tryb dzieci ” z listy aplikacji, a następnie wybierz „ Odinstaluj ”. Wybierz „ Gotowe ” po zakończeniu odinstalowywania.
  5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Zasilanie ”, a następnie wybierz „ Uruchom ponownie ”, a telefon powinien się normalnie uruchomić ponownie i zostanie usunięty z trybu dzieci.