Poprawka „Odmowa dostępu do klucza rejestru” Błąd podczas ustawiania zasad dla skryptów PowerShell

Podczas próby ustawienia zasad wykonywania skryptów PowerShell w systemie Windows może pojawić się następujący błąd:

Set-ExecutionPolicy: Dostęp do klucza rejestru

„HKEY_LOCAL_MACHINE OPROGRAMOWANIE Microsoft Shell 1 ShellIds Microsoft.PowerShell” jest zabroniony.

Na linii: 1 znak: 1

Ten błąd jest często wyświetlany, ponieważ nie wykonujesz polecenia jako administrator. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj poniższe.

    1. Upewnij się, że jesteś zalogowany na komputerze z prawami lokalnego administratora.
    2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj „ Shift ” i wybierz „ Windows PowerShell> „Uruchom jako administrator ”.

    3. Teraz spróbuj uruchomić to samo polecenie set-executionpolicy, aby zmienić politykę wykonywania. Powinien zakończyć się pomyślnie.