Błąd: „Nie można wylogować użytkownika nazwa użytkownika (SessionId = 2). Odmowa dostępu. ”

Użytkownicy systemów Microsoft Windows 10, 8, 7 lub Vista mogą otrzymać błąd podczas próby wylogowania użytkownika za pomocą Menedżera zadań. Oto sposób obejścia tego problemu.

Nie można wylogować użytkownika nazwa użytkownika (SessionId = 2). Odmowa dostępu.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadań, a następnie wybierz „ Menedżer zadań ”, aby otworzyć okno Menedżera zadań .
  2. Wybierz kartę „ Procesy
  3. Wybierz „ Pokaż procesy od wszystkich użytkowników ”.
  4. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
  5. Menedżer zadań powinien teraz działać w trybie administratora. Możesz teraz przejść do karty „ Użytkownicy ” i wylogować użytkownika.

W niektórych przypadkach ten proces nie zadziała. W takim przypadku może być konieczne zalogowanie się na inne konto, które ma uprawnienia administratora.