Włącz lub wyłącz tryb awaryjny na Galaxy Note 5

W tym samouczku dowiesz się, jak włączyć lub wyłączyć tryb awaryjny na smartfonie Samsung Galaxy Note 5.

Włącz tryb awaryjny

  1. Gdy Galaxy Note 5 jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Volume Down ”, jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk „ Power ”, aby włączyć urządzenie.
  2. Po włączeniu urządzenia zwolnij przycisk „ Zasilanie ”, ale nadal przytrzymuj „ Zmniejsz głośność ”.
  3. Zwolnij „ Zmniejsz głośność ”, gdy zostanie załadowany ekran główny.

Ekran główny systemu Android powinien zostać załadowany słowami „ Tryb awaryjny ” w lewym dolnym rogu. Jeśli go nie widzisz, spróbuj ponownie wykonać powyższe czynności.

Wyłącz tryb bezpieczny

Uruchom ponownie urządzenie, wykonując następujące kroki:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ Zasilanie ”, aż pojawi się menu.
  2. Wybierz „ Uruchom ponownie ”.

FAQ

Co to jest tryb awaryjny?

Jest to tryb, który ładuje podstawowe oprogramowanie, dzięki czemu można uzyskać dostęp do urządzenia w przypadku, gdy nie rozpocznie się.

Dlaczego moje urządzenie utknęło w trybie awaryjnym?

Upewnij się, że wybierasz opcję „ Uruchom ponownie ”. Jeśli nadal masz problemy, może być konieczne odinstalowanie elementów, które zostały niedawno zainstalowane, co powoduje problemy na urządzeniu. Możliwe jest również, że przycisk „ Zmniejsz głośność ” jest zablokowany i powoduje uruchomienie go w trybie awaryjnym z każdym restartem.

Ten post dotyczy modelu Samsung Galaxy Note 5 model SM-N920.