Android: Prześlij wiadomość tekstową

Za pomocą tych kroków przekaż wiadomość tekstową z urządzenia z Androidem innej osobie.

Uwaga: Te instrukcje są przeznaczone dla podstawowej aplikacji Android 5 Messaging. Twój operator może dostarczyć Ci inne rozwiązanie do przesyłania wiadomości.

  1. Otwórz wątek wiadomości zawierający indywidualną wiadomość, którą chcesz przekazać.
  2. Na liście wiadomości stuknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, aż w górnej części ekranu pojawi się menu.
  3. Stuknij inne wiadomości, które chcesz przekazać wraz z tą wiadomością. Powinny być zaznaczone jako zaznaczone po wybraniu.
  4. Stuknij strzałkę „Do przodu ”.

  5. Zakończ wiadomość, dodając własną wiadomość w razie potrzeby. Po zakończeniu naciśnij „ Wyślij ”.

FAQ

Dlaczego nie mam tej opcji na moim urządzeniu?

Upewnij się, że dotykasz i przytrzymujesz jedną wiadomość. Nie cały wątek. Istnieje kilka operatorów bezprzewodowych, którzy nie zezwalają na tę opcję. W takich przypadkach zaleca się pobranie i używanie Handcent lub ChompSMS do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych.