Android: włącz lub wyłącz Google Feed

Funkcja Google Feed (wcześniej znana jako Google Now) na urządzeniach z Androidem jest uważana przez niektórych użytkowników za świetną i irytującą dla innych. Niektórzy ludzie żyją na swoich kartach Google Feed, podczas gdy inni uważają je za denerwujące i natrętne. Oto jak włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

  1. Na ekranie głównym stuknij „ Aplikacje ”.
  2. Wybierz „ Google ”.
  3. Stuknij przycisk „ Menu ” w lewym górnym rogu.
  4. Wybierz „ Ustawienia ”.
  5. Wybierz „ Twój kanał ”.
  6. Ustaw ustawienia na ekranie według uznania:
    • Ustawienie „ Powiadomienia ” określa, czy aktualizacje mają być wyświetlane w obszarze powiadomień. Ustaw na „ On ” lub „ Off ” zgodnie z potrzebami. Możesz także ustawić opcję Dzwonek lub Wibracje przy pilnych aktualizacjach.
    • Ustawienie „ Kanał ” włącza i wyłącza całą funkcję Google Now. Po wybraniu możesz także usunąć preferencje Google Feed i wyłączyć Google Feed na wszystkich urządzeniach powiązanych z kontem.